woensdag 22 februari 2023

 Afgelopen maandag 20 februari was de jaarlijkse leden vergadering . Tijdens die vergadering is er besproken over het feit dat er al jaren in de maanden januari en februari maar weinig leden aanwezig zijn zelfs een avond met 3 leden en dat is niet rendabel gezien de kosten van een avond en twee bestuurs lessen vanuit Heemskerk komen . Er is een voorstel gedaan om dan geen lessen te plannen in die maanden en eerder te beginnen en door te gaan in december. Er is over gediscuseerd en de conclusie is om inderdaad in September te beginnen maar geen lessen in december. Er is toen voorgesteld om i.p.v. december in maart nog lessen te volgen dit werd door de meeste aanwezigen goed gekeurd. De datums heb ik  voorgesteld aan de andere bestuursleden en als die zich kunnen vinden in die datums zullen wij die aan de leden laten weten . Het is dacht ik de beste oplossing en zo ook rekening gehouden dat het bestuurslid die iedere week ook aanwezig is niet meer met sneeuw of gladde wegen naar Amsterdam hoeft te komen .

Secretartis H Dudart Baede


 

zaterdag 26 februari 2022

Veldnorm Evenementenzorg

Veldnorm evenementen zorg is per 1 januari van kracht Dit is om verwarring te voorkomen wat mag een eerste hulpverlener doen , en wie is de eerste hulpverlener. 

De volledige versie kunt u lezen of downloaden op www.evenemtenzorg.org/wp/

 Evenementenzorgverlener

Een evenementenzorgverlener is ieder natuurlijk persoon, al dan niet BIG geregistreerd, die in georganiseerde verband betaald of onbetaald zorg verleent op een evenement . Een zorg verlener is voor publiek en ketenpartners herkenbaar als persoon die aanwezig is om hulp te verlenen 

  • hulpverlener is een gediplomeerde of gecertificeerde hulpverlener, niet werkzaam als beroepsoefenaar in de reguliere gezondheidszorg.

Voor de eerste hulpverlener zijn er twee zorgniveaus.

1.     Basis eerste hulpverlener

2.     Evenementen hulpverlener

 De evenementen eerste hulpverlener heeft naarst competenties van de basis eerste hulpverlener aantoonbare kennis opgedaan met aanvullende cursus /opleidingen .

Inzet van evenementenzorg verleners:

·         Minimale leeft tijd van 18 jaar oud voor zelfstandige inzet

·         Worden in koppels van tenminste twee personen ingezet

·         Hebben voldoende materialen  bij zich om levensreddend te kunnen handelen  

·         Weten hun competenties, ervaring en verantwoordelijkheden  

·         Dragen de zorg over wanneer meer/andere deskundigheid gewest is .

·         Bij toezicht/begeleiding op de openbare weg in elk team uitgerust met een AED 

Waar u aan moet denken bij het realiseren van een EHBO post:

Vaste , tijdelijke of mobiele ruimte waar evenementenzorg wordt geleverd.

EHBO-ruimte. Een EHBO ruimte is een tijdelijke ruimte die gebuikt wordt voor behandeling van zorgvragers op kleine evenementen met een laag risico waarbij maximaal 4 eerste hulpverleners zijn ingezet.

 • Duidelijk zichtbare verwijzingen vanuit het gehele evenemententerrein. 
 • De ruimte bevind zich bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of podium  Goede communicatie tussen zorgverlener en zorg vrager moet mogelijk zijn 
 • De Ruimte moet voldoende privacy en beschutting bieden voor behandeling van zorg vrager.
 • De ruimte moet schoon zijn, goed verlicht en bij voorkeur stromend water aanwezig.
 • Er dienen tenminste twee stoelen aanwezig te zijn.
 • Voorzien van een AED
 •  
 • EHBO_POST.       
 • Naarst bovengenoemde punten .
 • Een minimale oppervlakte van 3x3, afmeting is aangepast op risicoprofiel van het evenement 
 • Er moet een stevige gelijkvloerse ondergrond zijn
 • Voorzien van goede ventilatie, verkoeling / verwarming.
 • stroom met de juiste capaciteit.
 • Toegankelijk voor rolstoelen en brancards 

                      

vrijdag 2 juli 2021

 02-07-2021


Hoera we mogen weer !  De Hulpverlening is weer van start. Afgelopen zaterdag een spoed hulpverlening gehad , en komend weekend weer een opdracht . 

Heeft u een evenement waar bij u Hulpverlening nodig heeft neem dan contact op voor informatie 0642546640  

zaterdag 29 mei 2021

Ondanks de corona zit het bestuur niet stil . Volgende maand hebben we een bestuurs vergadering en we hopen dat we op 6 september weer normaal de herhaal lessen kunnen geven . We beginnen die avond met onze jaarlijkse leden jaar vergadering die is komen te vervallen in februari/ maart 2021.

Het programma is in de maak en we beginnen expres wat eerder zodat er meer lessen gegeven kunnen worden om een beetje wat in te halen wat we hebben moeten missen. 

dinsdag 6 oktober 2020

Huis van de wijk minimaal twee weken dicht moeten

 4-11-2020


Naar aanleiding van  de persconferentie  gisteren  avond  dat de buurthuizen  ook hun deuren  minstens  2 weken  moeten  sluiten  kunnen  de komende  2 weken  geen herhaling  lessen  worden  gegeven.  We houden  de leden  via de mail op de hoogte.
Stay Safe
Het bestuur  


06-10-2020

Herhalingen en beginners EHBO cursus

Gisteren avond het het bestuur vergaderd i.v.m met de richtlijnen van het RIVM en het huis van de wijk 

Richtlijnen van Huis van de Wijk

Niet te vroeg van aanvang.

Bij binnenkomst en de gangen een mondkapje

Bij binnenkomst handen schoonmaken met dispenser

Bij verlaten de tafels schoonmaken.

Twaalf personen in de zaal incl. kader en bestuur

Loop richting aan houden en 1.5 afstand

Iedereen registreren


Tijdens herhalings lessen is er het volgende besloten:

Het Rooster dat gemaakt is zullen we van af moeten wijken. Er zal een of twee meerdere avonden voor de herhaling Reanimatie AED worden gegeven op avonden dat er actief geoefend zou worden.

Daar er maar 12 personen in de zaal mogen is het volgende besloten

U zal zich van tevoren bijtijds moeten inschrijven voor de lessen het is dan alleen niet mogelijk om iedere week aanwezig te zijn het voorstel is dat als u geweest bent dan twee weken niet komt of u op de reserve lijst laat zetten zodat wij u kunnen bellen/ mailen als er plek over is.

Als bestuur is het wel reëel dat ook wij niet met z’n allen iedere week aanwezig zijn. Wij maken voor ons dan ook een rooster al zal Joop wel iedere maandag aanwezig zijn hij heeft de eindverantwoording voor het openen en  afsluiten. Van het bestuur zijn er twee aanwezig en een zal in de zaal aanwezig zijn de ander zal elders in het pand verblijven of eerder weg gaan.

 De voordeur zal om 20 uur sluiten maar mocht u te laat zijn kunt u Joop bellen zodat hij open kan doen 0642546640.

 Het voorstel is omdat er beneden geen beheerder is om tijdens de pauze wat te nuttigen dat Joop Koffie en thee verzorgd tegen een kleine vergoeding maar dat het bij aanvang van de les wordt ingeschonken en dat we dan b.v. 21.45 uur eindigen.

 Wij zijn heel soepel met het verlengen van uw diploma als die verlengd moet worden we gaan er van uit dat u wel af en toe een les volgt. Ook het oranje kruis snapt dat ook zij soepel moeten zijn.  Wel vragen wij van u dat u dit seizoen als u de reanimatie volgt en u daar voor het liefst al vast inschrijft zodat wij kunnen kijken of er nog meer avonden moeten gepland worden. Op het rooster staat 9 november en 18 januari gepland en we hebben zelf al 25 januari erbij gezet dit omdat er geen gast docent is voor die avond., we hadden expres nog niemand daarvoor benaderd met het vooruit zich van de corona. Wij zullen met JP overleggen hoeveel personen er op een Reanimatie avond de les mogen volgen dit om de 1.5 richtlijn 8 of toch 10 personen.

 

Leden van de andere verenigingen die geen lessen verzorgen vanwege corona  zullen zich ook moeten inschrijven maar zij komen op de reserve lijst onze eigen leden gaan voor.

Ook gaan we proberen een basis EHBO cursus te geven indien voldoende aanmeldingen. We beginnen met flyeren en hopen dan op zijn minst 8 cursisten die zich aanmelden voor een cursus. wij willen al starten op 28 oktober lukt het niet proberen we het in januari vol te krijgen

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet

Het bestuur EHBO-vereniging Amsterdam zuid

 

Clemens, Joep, Rommert, Joop en Hilde


mocht u nog vragen hebben kunt u mailen naar ehboamsterdamzuid@gmail.com 

of bellen naar 0642546640.

maandag 7 september 2020

 7 September 2020

Beste bezoeker zoals iedereen hebben wij ook te maken met de RIVM regels.

Onze leden hebben we al ingelicht omtrent het programma 2020-2021 en onze komende vergadering met onze definitieve besluiten ook wat betreft een beginners cursus EHBO  bij minstens 7 cursisten zouden we kunnen starten .

Op onze locatie mogen maar 12 leden incl. kader en bestuur in onze zaal de cursus/ herhalingen volgen volgen .

We zijn dus aan strenge regels verbonden in de zaal maar ook met les geven . We moeten immers 1.5 afstand houden en kunnen daar door ook geen praktijk lessen geven.

Op 5 oktober heeft het bestuur een vergadering en gaan we kijken hoe wij toch les kunnen geven dus u zal zich van te voren moeten opgeven zodat we niet met teveel mensen in de zaal zitten . Ook het bestuur zal dan niet iedere week voltallig aanwezig kunnen zijn in de oefenzaal. We gaan gewoon kijken hoe we het beste voor onze leden de theorie lessen te geven.

Herhaling reanimatie moet wel mogelijk zijn maar dan met veel minder leden dus b.v. 8 want we moeten de ruimte hebben om de poppen op afstand te kunnen neerleggen en we moeten ons dan ook houden aan de richtlijnen van het oranje kruis .

Het oranje kruis zal zoals ik heb gelezen soepel zijn met het verlengen van diploma's .

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd mailen ehboamsterdamzuid@gmail.com