BestuurHet Bestuur van Amsterdam Zuid

Voorzitter:
Hr. C.F. Heitkönig
Telfoon nummer: 020-6791932
E-mail: Voorzitter

Leden administratie / Secretaris:
Mevr. H.V.M. Dudart Baede
Telfoon nummer: 0621922209
E-mail: secretaris

Penningmeester:
Hr. R. Steenbeek
Telfoon nummer: 020-6710470
E-mail:penningmeester

Bankgegevens:
ING Bank
Rekeningnummer: NL76INGB0004376456
Ten name van: EHBO vereniging Amsterdam  Zuid
Ondervermelding van: Naam

Cursus Leider:
Dhr. J. Dudart
Telfoon nummer: 06-42546640
E-mail: Cursus leider

Wij hebben twee gediplomeerde kader instructeurs die ook gediplomeerd zijn voor reanimatie en het gebruik van de AED.
Verder beschikken wij over een Lotus voor de gevorderde en beginners