Bestuur

Het Bestuur van Amsterdam Zuid

Voorzitter:
Hr. C.F. Heitkönig
Telfoon nummer: 020-6791932
E-mail: clemensheitkonig@hotmail.com

Leden administratie / Secretaris:
Mevr. H.V.M. Dudart Baede
Telfoon nummer: 020-6149964
E-mail: ehboamstedamzuid@gmail.com

Penningmeester:
Hr. R. Steenbeek
Telfoon nummer: 020-6710470
E-mail: rommertsteenbeek@planet.nl

Bankgegevens:
ING Bank
Rekeningnummer: NL76INGB0004376456
Ten name van: EHBO vereniging Amsterdam  Zuid
Ondervermelding van: Naam en eventueel lidmaatschapscode.

Cursus Leider:
Dhr. J. Dudart
Telfoon nummer: 06-42546640
E-mail: brandweermanjoop@hotmail.com

Wij hebben twee gediplomeerde kader instructeurs die ook gediplomeerd zijn voor reanimatie en het gebruik van de AED.
Verder beschikken wij over een Arts en een Lotus voor de gevorderde.