Bestuur

Het Bestuur van Amsterdam Zuid

Voorzitter:
Hr. C.F. Heitkönig
Telfoon nummer: 020-6791932
E-mail: Voorzitter

Leden administratie / Secretaris:
Mevr. H.V.M. Dudart Baede
Telfoon nummer: 020-6149964
E-mail: secretaris

Penningmeester:
Hr. R. Steenbeek
Telfoon nummer: 020-6710470
E-mail:penningmeester

Bankgegevens:
ING Bank
Rekeningnummer: NL76INGB0004376456
Ten name van: EHBO vereniging Amsterdam  Zuid
Ondervermelding van: Naam

Cursus Leider:
Dhr. J. Dudart
Telfoon nummer: 06-42546640
E-mail: Cursus leider

Wij hebben twee gediplomeerde kader instructeurs die ook gediplomeerd zijn voor reanimatie en het gebruik van de AED.
Verder beschikken wij over een Lotus voor de gevorderde.